OC DLA INSPEKTORÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa produktu  
Ubezpieczenie  dobrowolne odpowiedzialności cywilnej zawodowej wraz z rozszerzeniem o szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych.
2. Dla kogo? 
Ubezpieczenie adresowane jest do osób pełniących funkcję Inspektora Danych Osobowych w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło itp. ( za wyjątkiem sytuacji, kiedy inspektor prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie).
3. Opis produktu 
Ubezpieczenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, którzy w przedsiębiorstwach odpowiadają za przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  • Ubezpieczenie niedostępne w standardowej ofercie PZU S.A.
  • Składka uzależniona od formy zatrudnienia i ilości obsługiwanych podmiotów. 
  • Wiele wariantów sum ubezpieczenia - aż do 500.000 zł.
  • Bezpłatne rozbicie składki na 2 lub 4 raty.
  • Atrakcyjne składki.
  • Wygodne zawarcie polisy on-line.

INFORMACJE DODATKOWE
  • Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.
  • Ochroną nie są objęte czynności zawodowe wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki Ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej zawodowej wraz z rozszerzeniem o szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj