O programie ubezpieczeniowym

Nasz program ubezpieczeniowy jest kompleksową ofertą skierowaną do środowiska księgowych. Powstał on w oparciu o  wieloletnią współpracę pomiędzy PZU S.A. a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, które jest największą i najbardziej prestiżową organizacją zawodową środowiska księgowych w naszym kraju.

Program ubezpieczeń charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem ochrony i uwzględnia najpoważniejsze zagrożenia występujące w działalności biur rachunkowych oraz w pracy księgowego. W jej skład wchodzi aż 9 produktów.

Biura rachunkowe znają dla siebie trzy filary ochrony:

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (do dyspozycji 4 produkty - w zależności od profilu prowadzonej działalności);
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (szkody na mieniu lub osobie nie związane z działaniami zawodowymi oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z przekroczenia przepisów RODO);
  3. kompleksowe, pakietowe ubezpieczenie mienia firmy.
Księgowi zatrudnieni w ramach stosunku pracy znajdą w naszej ofercie:
  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej księgowego;
  2. ubezpieczenie dochodów utraconych na skutek czasowej niezdolności do pracy. 
Dodatkowo oferowane jest  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Inspektorów Ochrony Danych.

Konkurencyjność naszej oferty wynika z unikalnego zakresu ochrony (rozszerzonego zapisami negocjowanymi przez stowarzyszenie), bardzo przystępnych  składek oraz ze stabilności i renomy największego polskiego ubezpieczyciela - PZU S.A. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że roszczenia o naprawienie skutków błędu zawodowego mogą być zgłaszane zgodnie  z okresami przedawnienia - nawet kilka lat po zakończeniu polisy. Stabilność ubezpieczyciela jest więc kluczowa w kontekście  realności ochrony ubezpieczeniowej.

Zapraszamy do zawarcia umowy za pomocą naszej platformy on-line. Cenimy Państwa czas, dlatego proponujemy wystawienie polisy on-line bez zbędnych formalności. Jednoczesnie - jako wyspecjalizowany agent PZU S.A. - pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj