O programie ubezpieczeniowym

Nasz program ubezpieczeniowy jest kompleksową ofertą skierowaną do środowiska księgowych. Powstał on w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszego zespołu specjalistów zajmujących się ubezpieczeniami OC zawodowym biur rachunkowych od 20 lat (od momentu wejścia tych ubezpieczeń na rynek), a PZU S.A. najbardziej prestiżowym ubezpieczycielem na polskim rynku oraz jedną z największych grup finansowych w Europie środkowo wschodniej.

Program ubezpieczeń charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem ochrony i uwzględnia najpoważniejsze zagrożenia występujące w działalności biur rachunkowych oraz w pracy księgowego. W jej skład wchodzi aż 9 produktów.

Biura rachunkowe znajdą dla siebie 3 filary ochrony:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (do dyspozycji 4 produkty - w zależności od profilu prowadzonej działalności)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z klauzulą RODO (szkody na mieniu lub osobie nie związane z działaniami zawodowymi oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z przekroczeniem przepisów RODO)
  • kompleksowe, pakietowe ubezpieczenie mienia firmy od Wszystkich Ryzyk - PZU Doradca
Księgowi zatrudnieni w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia znajdą w naszej ofercie:
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej księgowego na etacie oraz na umowie zleceniu

Dodatkowo oferowane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Inspektorów Ochrony Danych.

Konkurencyjność naszej oferty wynika z unikalnego zakresu ochrony (rozszerzonego zapisami o warunki szczególnie i odmienne) w bardzo przystępnych składkach oraz ze stabilności i renomy największego polskiego ubezpieczyciela, jakim jest PZU S.A. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że roszczenia o naprawienie skutków błędu zawodowego mogą być zgłaszane zgodnie  z okresami przedawnienia, czyli nawet kilka lat po zakończeniu polisy. Stabilność ubezpieczyciela jest, więc kluczowa w kontekście realności ochrony ubezpieczeniowej.

Zapraszamy do zawarcia umowy za pomocą naszej platformy on-line. Cenimy Państwa czas, dlatego proponujemy wystawienie polisy on-line bez zbędnych formalności w kilka minut. Jednoczesnie, jako wyspecjalizowany spzedawca PZU S.A., pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj