AKTUALIZACJA ZAKRESU OCHRONY

W dobie dynamiczne zmieniającego się otoczenia gospodarczego przy współpracy z PZU S.A. przygotowaliśmy dla Państwa zaktualizowaną ofertę ubezpieczenia OC biura rachunkowego oraz OC czynności księgowego na rok 2023 r. Ubiegły rok był dla branży księgowej okresem wielkiej próby w kontekście wprowadzenia wielu zmian podatkowych i pokazał, że branża poradziła sobie nad wyraz dobrze. Rozszerzenie zakresu ochrony jest odpowiedzią na stale rosnący katalog czynności wykonywanych przez księgowych, którzy przejmują od swoich klientów co raz więcej obowiązków. Zwiększenie zakresu udzielanej ochrony pozwoliło zachować nadal bardzo preferencyjne stawki.
 

OC BIURA RACHUNKOWEGO


W ubezpieczeniu OC biur rachunkowych zaktualizowany i doprecyzowany został katalog czynności objętych ubezpieczeniem. M.in. ochroną objęte zostały schematy MDR, obsługa dotycząca PPK oraz błędnego przeliczenia waluty, którego dotychczas ubezpieczenie nie obejmowało. PZU S.A. określiło ponadto szczegółowo charakter czynności objętych ubezpieczeniem, doprecyzowując m.in. czynności związane z uzyskaniem, obsługą i rozliczeniem pomocy publicznej.

Znaczącą zmianą jest wprowadzenie do zakresu ochrony grzywien i kar administracyjnych nałożonych na Ubezpieczonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Ponadto w naszym programie wprowadzona została możliwość wykupienia klauzuli retroaktywnej, która pozwala na bezpieczną zmianę ubezpieczyciela z zachowaniem ciągłości ochrony dla Klientów wykupujących dotychczas polisy w Leadenhall (Lloyd’s), gdzie w ubezpieczeniach dobrowolnych (OC nadwyżkowe, uproszczona księgowość z VAT, obsługa kadrowo-płacowa z ZUS) ubezpieczyciel ten stosuje inny przedział czasowy udzielonej ochrony, tzw. trigger czasowy. Trigger stosowany w PZU S.A. to „Act commited” i polega on na odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia, które wystąpiły w okresie trwania polisy ubezpieczeniowej, zaś Trigger stosowany w Leadenhall (Llloyd’s) nazywa się „claims made” i gwarantuje ochronę ubezpieczeniową jedynie w momencie posiada aktywnej polisy ubezpieczeniowej. 

NOWOŚĆ OD 2023 - schematy MDR 
(W standardowej ofercie PZU S.A. wyłączone z zakresu ochrony)
NOWOŚĆ OD 2023 - błędne przeliczenie waluty (W standardowej ofercie PZU S.A. wyłączone z zakresu ochrony)
NOWOŚĆ OD 2023 - grzywne i kary administracyjne KAS (W standardowej ofercie PZU S.A. wyłączone z zakresu ochrony)
NOWOŚĆ OD 2023 - klauzula retrokatywna(W standardowej ofercie PZU S.A. brak możliwości zastosowania tej klauzuli dla dotychczasowych Klientów Llloyd's Leadenhall)

OC KSIĘGOWEGO

 

W ubezpieczeniu OC księgowego wprowadzona została istotna zmiana, która jest odpowiedzią na potrzebę rynku. W zaktualizowanej ofercie ubezpieczenia rozszerzyliśmy ochronę dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Dotychczas ubezpieczenie było oferowane jedynie księgowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Ponadto podobnie jak w ubezpieczeniu OC biura rachunkowego do zakresu ochrony włączone zostało ryzyko błędnego przeliczenia waluty, schematy MDR oraz zwrot grzywien i kar administracyjnych nałożonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Składki podobnie jak w ubezpieczeniu OC biura rachunkowego pozostały na dotychczasowym poziomie i rozpoczynają się już od 332 zł rocznie. 

NOWOŚĆ OD 2023 - schematy MDR (W standardowej ofercie PZU S.A. wyłączone z zakresu ochrony)
NOWOŚĆ OD 2023 - błędne przeliczenie waluty (W standardowej ofercie PZU S.A. wyłączone z zakresu ochrony)
NOWOŚĆ OD 2023 - grzywne i kary adminstracyjne KAS (W standardowej ofercie PZU S.A. wyłączone z zakresu ochrony)


Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj