NNW z ROZSZERZENIEM O UTRATĘ DOCHODÓW

1. Informacje ogólne
Nazwa produktu: PZU NNW wraz z rozszerzeniem o utratę dochodu
Zakres produktu: (1) następstwa nieszczęśliwych wypadków, (2)  całkowite trwałe inwalidztwo, (3) utarta dochodu związana z czasową niezdolnością do wykonywania pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku (w tym nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka) lub choroby.
2. Dla kogo? 
 
Ubezpieczenie  dedykowane wyłącznie księgowym. Oferta nie ogranica formy wykonywania zawodu. 
3.  Opis produktu 

Polisa zapewnia świadczenie jednorazowe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub w przypadku orzeczenia o całkowitym trwałym inwalidztwie, a także świadczenie miesięczne z tytułu utraty dochodu gdy księgowy jest niezdolny do wykonywania pracy.
 
> Ubezpieczenie niedostępne w standardowej ofercie PZU S.A.
> Zakres odpowiadający potrzebom wykwalifikowanych profesjonalistów.
> Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od trzydziestego pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok. 
> Preferencyjne stawki.
> 3 warianty sum ubezpieczenia. 
> Wygodny zakup polisy on-line.
.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia PZU NNW wraz z rozszerzeniem o świadczenie dodatkowe z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utraty dochodu przez osobę wykonującą czynności księgowe (Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r. wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj