MAJĄTEK FIRMY

1. Informacje wstępne
 
 Ubezpieczenie PZU Doradca, w którego skład wchodzą: (1) ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów; (2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji; (3) ubezpieczenie szklanych elementów, (4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, (5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z lokalem własnym lub wynajętym (przy czym firma, która działa we własnym biurze, ubezpieczy  posiadany lokal oraz odpowiedzialność cywilną związana z jego posiadaniem, a firma, która wynajmuje biuro, otrzyma ochronę nakładów poniesionych na adaptację lokalu oraz ochronę w zakresie OC najemcy.

Produkt ma unikalny pakietowy charakter  - zakres wybieramy jednym kliknięciem, wybierające jeden z trzech wariantów widocznych na kalkulatorze.
2. Dla kogo? 
 
Ubezpieczenie pakietowe przeznaczone dla mikro-,  małych i średnich firm, wykonujących działalność w formule biurowej,  posiadających mienie (środki trwałe, niskocenne składniki), na przykład meble czy sprzęt elektroniczny.
Wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej oraz ogólnej, ubezpieczenie mienia stanowi trzon dobrego ubezpieczenia biura rachunkowego.
3.  Opis produktu 
Błyskawiczny  sposób zawierania: wybór jednego z 3 wariantów.
Unikalny, bardzo szeroki zakres, obejmujący:
  •     tradycyjne ubezpieczenie od żywiołów oraz kradzieży z włamaniem,
  •     ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (także przenośnego),
  •     ubezpieczenie telefonów komórkowych,
  •     ubezpieczenie utraty danych,
  •     klauzulę przepięć, 
  •     klauzulę dewastacji,
  •     klauzulę odtworzenia dokumentów.

Dodatkowym ważnym zakresem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z lokalem:
  • gdy firma wynajmuje biuro: OC najemcy,
  • gdy firma jest właścicielem biura: OC z tytułu posiadania mienia.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia mienia PZU Doradca (Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DORADCA ustalone uchwałą nr. UZ/9/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 15 stycznia 2016 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/426/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj