OC NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO

1. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 
NAZWA PRODUKTU: Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: Szkody, które nie zostały zaspokojone z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli jest to szkoda objęta zakresem ubezpieczenia określonego w OWU.  

OPCJONALNE ROZSZERZENIA: Zakres ochrony można rozszerzyć o skutki szkód wyrządzonych przez podwykonawców (klauzula nr. 14) oraz skutki szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów (klauzula nr. 61).
2. DLA KOGO?
Ubezpieczenie oferowane jest biurom wykonującym działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowychjako uzupełnienie polisy obowiązkowej.
3. OPIS PRODUKTU
  • Suma gwarancyjna nawet do 1.000.000 zł.
  • Włączenie skutków rażącego niedbalstwa - bez dodatkowych opłat.
  • Ochrona trwa tak długo, jak długo trwa odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia.
  • Możliwość rozszerzenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców (kl.14) oraz szkody w dokumentach (kl.61).
  • NOWOŚĆ 2023 - zwrot gryzwien i kar nałożonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do sumy 100 000 zł.
  • NOWOŚĆ 2023 - pokrycie kosztów obrony sądowej.
  • Płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
  • Atrakcyjny poziom stawek.
  • Wygodny zakup polisy przez Internet.

INFORMACJE DODATKOWE:
Umowę ubezpieczenia nadwyżkowego zawiera się na okres obowiązywania ubezpieczenia obowiązkowego wykupionego w PZU S.A. Jeżeli posiadasz wykupioną wcześniej w naszym serwisie umowę obowiązkowego OC i chciałbyś ją rozszerzyć o ubezpieczenie nadwyżkowe, skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie stosowny aneks do umowy. 
4. KARTA PRODUKTU
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument jest dostarczany Ubezpieczającym podczas procesu zakupowego, za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj