Program ubezpieczeń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Produkt: OC Inspektora Ochrony Danych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu wykonywania zawodu
Inspektora Danych Osobowych.
Kliknij przycisk "Dalej", aby obliczyć składkę i kupić polisę.
Całość trwa zwykle kilka minut.
Zapraszamy!