Jak wybrać polisę?

Jak wybrać zakres? 
 
Pierwszym krokiem w wyborze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy  jest dobór rodzaju polisy do przedmiotu profilu działalności gospodarczej. Każdemu z typowych obszarów działalności biura odpowiada inny rodzaj polisy. Dlatego pod hasłem "OC zawodowe" mamy aż 4 rodzaje ubezpieczeń odpowiadających zakresom:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (ubezpieczenie obowiązkowe)
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (w tym ZUS)
  • prowadzenie uproszczonych ewidencji (w tym VAT, ryczałt, PIT, JPK)
Nasz kalkulator zapyta o zakres działalności firmy i zaproponuje związane z nim ubezpieczenie, dopasowane do specyfiki danego biura rachunkowego. W tym miejscu prosimy zwrócić szczególną uwagę, iż w ubezpieczeniu obowiązkowym nie mieści się zakres ochrony z wiązany z ochroną kadrowo-płacową z ZUS oraz zakres uproszczonych ewidencji z VAT.
Dla Klientów posiadających wcześniej ubezpieczenie w Leadenhall (Lloyd's) system zaproponuje wykupienie tzw. "klauzuli retroaktywnej", która pozwoli na zachowanie ciągłości ochrony, po wykupieniu polisy w PZU S.A. 

W przypadku współpracy z podwykonawcami dobrze jest ubezpieczyć ich odpowiedzialność w takim zakresie, w jakim działają na naszą rzecz (klauzula 14). W niektórych ubezpieczeniach wskazane jest rozszerzenie zakresu o szkody wynikające ze zniszczenia czy zagubienia dokumentów (klauzula 61). Kalkulator zaproponouje powyższe opcje podczas wyliczania składki.

Każdy przedsiębiorca narażony jest na ryzyko wyrządzenia innym podmiotom szkód nie związanych z zawodem. Mówi się żartobliwie o "złamaniu nogi na śliskiej podłodze", ale ryzyko jest poważniejsze. Przykładowo, nasza firma może zaprószyć ogień w biurowcu, zalać sąsiadów lub być odpowiedzialna za niektóre wypadki osób postronnych. Zatem ubezpieczenie tzw. odpowiedzialności cywilnej ogólnej (związanej ze szkodami na mieniu lub zdrowiu osób trzecich) jest polecane praktycznie każdej firmie. Dodatkowo, każdego przedsiębiorcę dotyczy regulacja RODO - skutki przekroczenia przepisów o przetwarzaniu danych osobowych ujęte zostały właśnie w tej polisie.
 
Nie zapominajmy też o ubezpieczeniu mienia. Nasz unikalny zryczałtowany program ubezpieczenia majątku biura księgowego pozwala szybo ubezpieczyć mienie typowego biura w formule Od Wszystkich Ryzyk  - proste porównanie wariantów dostępne jest w tabeli w obrębie kalkulatora składek. 
Jak dobrać sumę  gwarancyjną? 
 
Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w danej umowie ubezpieczenia zwana jest w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej sumą gwarancyjną. Potocznie  nazywamy ją często - tak jak w innych rodzajach polis - sumą ubezpieczenia.

Generalna zasada mówi, że im wyższy limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody - tym lepsza ochrona naszej firmy. Ubezpieczamy się właśnie na wypadek dużych szkód - polisa jest nam potrzebna zwłaszcza wtedy, kiedy kwota odszkodowania, które musielibyśmy wypłacić, przekracza możliwości finansowe naszego przedsiębiorstwa. Ubezpieczanie się tylko od drobnych szkód nie spełnia podstawowego warunku stawianego dobrej polisie - realności ochrony ubezpieczeniowej.

Szkoda seryjna to szkoda posiadająca tą samą przyczynę. Możemy wyobrazić sobie, że na skutek błędu zawodowego (działania lub zaniechania) powodujemy szkodę niewielką jednostkowo, ale odnoszącą sie do kilkunastu naszych klientów. W takich sytuacjach również małe sumy gwarancyjne nie będą wystarczającym dla nas zabezpieczeniem.

W ubezpieczeniu obowiązkowym biura rachunkowego ustawowa suma gwarancyjna wynosi 10.000 EUR (zarówno dla małych, jak i dużych firm prowadzących księgi rachunkowe), jest więc bardzo skromna. Każdemu nabywcy polisy obowiązkowej polecamy podwyższenie tego limitu poprzez wykupienie polisy tzw. nadwyżkowej (klauzula 51) - z dodatkową sumą gwarancyjną nawet do 1 000 000 zł. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj