OC OGÓLNE I RODO

1. Informacje ogólne  
Nazwa produktu: ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej  ogólnej  wraz z rozszerzeniem o szkody mające postać czystej straty finansowej, będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności (RODO).
Przedmiot ubezpieczenia: (1). odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia:(2) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody mające postać czystej straty finansowej, będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności wskutek przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.
2. Dla kogo? 

Ubezpieczenie rekomendowane każdemu przedsiębiorcy jako uzupełnienie ochrony o szkody osobowe i rzeczowe (nie wchodzące w zakres ubezpieczenia zawodowego). W związku z dodatkowym unikalnym rozszerzeniem  ("klauzula RODO") polisa chroni także przed ryzkiem roszczeń  klientów i innych osób trzecich, za szkody związane  ze złamaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
3.  Opis produktu 
 
  • Unikatowe ubezpieczenie na polskim rynku ubezpieczeń.
  • Produkt niedostępny w standardowej ofercie PZU S.A.
  • Wybór sum ubezpieczenia 50.000 zł - 200.000 zł.
  • Atrakcyjne składki.
  • Wygodna forma zawarcia ubezpieczenia on-line.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej ogólnej (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalone uchwałą nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj