Ubezpieczenie OC KSIĘGOWEGO NA ETACIE

1. PODSTAWOWE INFORMACJE
 
NAZWA PRODUKTU: ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności księgowego.
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania czynności księgowego. PZU S. A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną księgowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz od 2023 r. za trudnionych na podstawie umowy zlecenia.

2. DLA KOGO?
 
Ubezpieczenie adresowane jest wyłącznie do osób wykonujących zawód księgowego, które pracują na etacie oraz od 2023 roku dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. 
3. OPIS PRODUKTU
 
Ubezpieczenie odpowiadające potrzebom księgowych zatrudnionych na etat oraz umowę zlecenie, obejmujące całokształt zadań zawodowych, w tym:
 • wycenę aktywów, pasywów, ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • obsługa płac,
 • przygotowanie JPK,
 • NOWOŚĆ 2023 - objęcie ochroną skutków błędnego przeliczenia waluty,
 • NOWOŚĆ 2023 - schematy MDR, 
 • NOWOŚĆ 2023 - zwrot grzywien i kar nałożonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do sumy 100 000 zł,
 • korespondencja z organami egzekucyjnymi,

INFORMACJE DODATKOWE: 
 • produkt niedostępny w standardowej ofercie PZU S.A.
 • Wybór sum ubezpieczenia od 30 000 zł do 500 000 zł.
 • Objęcie ochroną skutków nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji,
 • Atrakcyjne składki.
 • Wygodna forma zawierania umowy on-line,
4. KARTA PRODUKTU
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument jest dostarczany Ubezpieczającym podczas procesu zakupowego, za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Warunki ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności księgowego na etace i umowie zleceniu (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj