OC OBOWIĄZKOWE

1. PODSTAWOWE INFORMACJE
NAZWA PRODUKTU: Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

PODSTAWA PRAWNA: ubezpieczenie zawierane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1616).
2. DLA KOGO?
Obowiązkiem ubezpieczenia objęci są przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (podmioty posiadający w swojej obsłudze przynajmniej jednego klienta z księgą handlową). Zobowiązani są oni do zawarcia umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania tego rodzaju usług oraz utrzymywać ubezpieczenie w całym okresie ich świadczenia. 
3. OPIS PRODUKTU
  • Ubezpieczenie zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 06.11.2014 r.
  • Wymagane, gdy biuro posiada w swojej ofercie obsługę ksiąg rachunkowych.
  • Suma gwarancyjna to 10 000 euro.
  • Ochrona w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania podatku CIT, bilansów.
  • Możliwa płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
  • Wygodna forma zawierania - przez Internet.
  • Konkurencyjne składki.

INFORMACJE DODATKOWE:
  • W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników musi posiadać swoją (odrębną) polisę.
  • Minimalna suma ubezpieczenia określona przez przepisy (10.000 euro) może zostać podniesiona poprzez dokupienie osobnej polisy tzw. "nadwyżkowej".
  • Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje obsługi VAT, PIT, ryczałtu, JPK oraz dokumentacji płacowo-kadrowej (te obszary usług chronione są przez ubezpieczenia dobrowolne).
4. KARTA PRODUKTU
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia obowiązkowego
Warunki ubezpieczenia obowiązkowego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1616.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj