Ogólne warunki ubezpieczenia


Poniżej zamieszczamy warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do umów zawieranych w ramach umowy generalnej 561114 zawartej pomiędzy PZU S.A. a Stowarzyszeniem Ksiegowych w Polsce.  Do ubezpieczenia obowiązkowego mają zastosowanie warunki określone przepisami prawa, a do innych ubezpieczeń (tzw. dobrowolnych) - tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) wraz z postanowieniami odmiennymi (dodatkowymi) ustalonymi w czasie negocjacji umowy generalnej.
Osobom  zainteresowanym konkretnym ubezpieczeniem nasz serwis internetowy automatycznie wysyła  OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia na wskazany adres email.
Rozporządzenie stanowiące warunki ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych"

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE
OWU "Ubezpieczenia nadwyżkowego  odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność 
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych"
UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE (KLAUZULA NR 51)
  OWU "Ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 
prowadzących obsługę kadrowo-płacową"
UBEZPIECZENIE Z ZAKRESU KADROWO-PŁACOWEGO Z ZUS (KLAUZULA NR 40)
  OWU "Ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców
z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego"

UBEZPIECZENIE UPROSZCZONYCH EWIDENCJI Z VAT
"Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej księgowych"
UBEZPIECZENIE OC KSIĘGOWEGO ZATRUDNIONWEGO NA ETACIE ORAZ UMOWIE ZLECENIU
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z rozszerzeniem o RODO 
UBEZPIECZENIE OC Z FIRMY Z KLAUZULĄ RODO
 OWU "PZU Doradca" - ubezpieczenie mienia biura rachunkowego
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU BIURA RACHUNKOWEGO
 
 OWU mające zastosowanie do "Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Inspektora Ochrony Danych"
UBEZPIECZENIE OC INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
   OWU mające zastosowanie do ubezpieczenia
"NNW z rozszerzeniem o utratę dochodu"
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj