Jak wybrać polisę

Jak wybrać zakres 
 
Pierwszym krokiem w wyborze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy  jest dobór rodzaju polisy do przedmiotu profilu działalności gospodarczej.  Każdemu  z   typowych obszarów działalności biura  odpowiada inny rodzaj polisy. Dlatego pod hasłem "OC zawodowe" mamy aż 4 rodzaje ubezpieczeń odpowiadających zakresom:
-  prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-  prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (w tym ZUS),
-  prowadzenie uproszczonych ewidencji (w tym VAT, ryczałt, PIT, JPK).
Nasz kalkulator zapyta o zakres działalności firmy i zaproponuje związane z nim ubezpieczenie.

W przypadku posługiwania się podwykonawcami dobrze jest ubezpieczyć ich odpowiedzialność w takim zakresie, w jakim działają na naszą rzecz [klauzula 14]. W niektórych ubezpieczeniach wskazane jest rozszerzenie zakresu o szkody wynikające ze zniszczenia czy zagubienia dokumentów [klauzula 61]. Kalkulator przypomni o tych opcjach podczas wyliczania składki.

Każdy przedsiębiorca narażony jest na ryzyko wyrządzenia innym podmiotom szkód nie związanych z zawodem. Mówi się żartobliwie o "złamaniu nogi na śliskiej podłodze", ale ryzyko jest poważniejsze. Przykładowo, nasza firma może zaprószyć ogień w biurowcu, zalać sąsiadów lub być odpowiedzialna za niektóre wypadki osób postronnych. Zatem ubezpieczenie tzw. odpowiedzialności  cywilnej ogólnej (związanej ze szkodami na mieniu lub zdrowiu osób trzecich) jest polecane praktycznie każdej firmie. Dodatkowo, każdego przedsiębiorcę  dotyczy regulacja RODO - skutki przekroczenia przepisów o przetwarzaaniu danych osobowych ujęte zostały  właśnie w tej polisie.
 
Nie zapominajmy też o ubezpieczeniu mienia.   Nasz unikalny zryczałtowany program ubezpieczenia majątku biura księgowego pozwala szybo ubezpieczyć mienie typowego biura  - proste porównanie wariantów dostępne jest w tabeli w obrębie kalkulatora składek. 
Jak dobrać sumę  gwarancyjną 
 
Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w danej  umowie ubezpieczenia  zwana jest w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej sumą gwarancyjną. Potocznie  nazywamy ją często - tak jak w innych rodzajach polis - sumą ubezpieczenia.

Generalna zasada mówi, że im wyższy limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody -  tym lepsze ubezpieczenie. Ubezpieczamy się  właśnie na wypadek dużych szkód - polisa jest  nam potrzebna zwłaszcza  wtedy, kiedy kwota odszkodowania, które musielibyśmy wypłacić, przekracza  możliwości finansowe naszej firmy. Ubezpieczanie się tylko od szkód drobnych nie spełnia podstawowego warunku stawianego dobrej polisie - realności ochrony ubezpieczeniowej.

Szkoda seryjna to szkoda posiadająca tą samą przyczynę. Możemy wyobrazić sobie, że na skutek  błędu zawodowego (działania lub zaniechania) powodujemy szkodę niewielką jednostkowo, ale odnoszącą sie do kilkunastu naszych klientów. W takich sytuacjach również małe sumy gwarancyjne nie są realnym zabezpieczeniem firmy. 

W ubezpieczeniu obowiązkowym suma gwarancyjna wynosi 10.000 EUR (zarówno dla małych, jak i dużych firm prowadzących księgi rachunkowe), jest więc bardzo skromna. Każdemu nabywcy polisy  obowiązkowej polecamy podwyższenie tego limitu poprzez wykupienie polisy tzw. nadwyżkowej - z dodatkową sumą gwarancyjną nawet do 1.000.000 zł.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj