OC NADWYŻKOWE

1. Podstawowe informacje
 
Nazwa produktu: Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedmiot ubezpieczenia: szkody, które nie zostały zaspokojone z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli jest to szkoda objęta zakresem ubezpieczenia określonego w OWU.  

Opcjonalne  rozszerzenia: Zakres ochrony można rozszerzyć o skutki szkód wyrządzonych przez podwykonawców [kl. 14] oraz skutki szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów [kl. 61]. 
2. Dla kogo 
Ubezpieczenie oferowane jest biurom wykonującym działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - jako uzupełnienie polisy obowiązkowej.
3.  Opis produktu 
> Suma gwarancyjna nawet do 1.000.000 zł.
> Włączenie skutków rażącego niedbalstwa - bez dodatkowych opłat.
> Ochrona trwa tak długo, jak długo trwa odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia.
> Możliwość rozszerzenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców (kl.14) oraz szkody w dokumentach (kl.61).
> Płatność ratalna bez dodatkowych kosztów.
> Atrakcyjny poziom stawek.
> Wygodny zakup polisy przez Internet.

INFORMACJE DODATKOWE:
Umowę ubezpieczenia nadwyżkowego zawiera się na okres obowiązywania ubezpieczenia obowiązkowego wykupionego w PZU S.A. 
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj