Ubezpieczenie OC KSIĘGOWEGO NA ETACIE

1. Podstawowe informacje  
 
Nazwa produktu: ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności księgowego.
 
Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania czynności księgowego.   PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną księgowego zatrudnionego w ramach stosunku pracy wobec pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego czynności księgowych.

2. Dla kogo
 
Ubezpieczenie adresowane jest wyłącznie do osób wykonujących zawód księgowego, które pracują na etacie.
3.  Opis produktu 
 
Ubezpieczenie odpowiadające potrzebom księgowych zatrudnionych na etat, obejmujące całokształt zadań zawodowych, w tym:
  - wycenę aktywów, pasywów, ustalanie wyniku finansowego,
  - sporządzanie sprawozdań finansowych,
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  - sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  - obsługa płac,
  - przygotowanie JPK,
  - korespondencja z organami egzekucyjnymi,
i  inne

Produkt niedostępny w standardowej ofercie PZU S.A.
>  Wybór sum ubezpieczenia od 30 000 zł do 500 000 zł.
>  Objęcie ochroną skutków nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji.
>  Ochrona ubezpieczeniowa trwa tak długo, jak odpowiedzialność Ubezpieczonego w świetle przepisów o przedawnieniu.
>  Atrakcyjne składki.
>  Wygodna forma zawierania umowy on-line.
4. Karta produktu
 
Prosimy o zapoznanie się z "Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym", potocznie nazywanym kartą produktu, który został przygotowany przez zakład ubezpieczeń zgodnie z Art. 8.1. ust. 4-5 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dokument ten wysyłamy osobom zainteresowanym za pomocą poczty elektronicznej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5. Warunki ubezpieczenia
Warunki ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności księgowego (Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach 10.00 - 17.00.
tel.: (22) 665 94 02 
e-mail: Kliknij tutaj